Klub celiakie brno

Tábor 2014

Hodnocení letního rekondičního pobytu dětí s bezlepkovou dietou v Zubří u Nového Města na Moravě

Letní rekondiční pobyt uspořádal Klub celiakie Brno pro děti se společným postižením, v rekreačním zařízení OS KOVO ŽĎAS v Zubří u Nového Města na Moravě v termínu 13.7 - 27.7.2014.

Zúčastnilo se jej 41 dětí postižených onemocněním vyžadujícím přísnou bezlepkovou a bezmléčnou dietu. Tyto děti byly včleněny mezi dalších 160 účastníků pobytu. Děti byly rozděleny do 18-ti oddílů seřazených podle pohlaví a věku a jejich program se lišil pouze v tom, že se stravovaly odděleně. Každý oddíl měl svého oddílového vedoucího.

Z dětí čerpajících dotaci bylo 18 z členské základny Klubu celiakie Brno a 23 dětí z jiných regionů například Praha, Ostrava, Žďár nad Sázavou, Hranice, Břeclav, Šternberk, Kroměříž apod. Rodiče všech dětí nárokujících dotaci dodali potřebná potvrzení o nutnosti dodržování bezlepkové diety. U členů Klubu jsou tato potvrzení založena v jejich členských kartách a u ostatních jsou přílohou vyúčtování dotace.

Organizačně byl pobyt zajištěn hlavním vedoucím, který současně zajišťoval nákup a dovoz bezlepkových potravin. Dozor nad dodržováním přípravy dietní stravy v kuchyni a výdeje v jídelně zajišťovala již tradičně členka Klubu celiakie Brno Michaela Nevrtalová. Děti byly označeny barevnými IS páskami a odznaky podle toho, jakou dietu jejich zdravotní stav vyžaduje. Nejčastějšími dietami je dieta bezlepková a dieta bezlepková v kombinaci s alergií na kravské mléko. Několik dětí pak má v kombinaci s bezlepkovou dietou další potravinové alergie, například na sóju, vejce, ryby, mák, citrusy apod. Asi jedna třetina dětí trpí také dalšími alergickými reakcemi, například na pyly, roztoče, bodnutí od hmyzu, nebo penicilin či jód.

O zdraví účastníků pečovaly dvě zdravotnice, studentky medicíny a lékařsky byly zajištěny pracovišti nemocnice v šest kilometrů vzdálené nemocnici Nové Město na Moravě. Program připravili a koordinovali sportovní referenti a jednotliví oddíloví vedoucí. Náklady na tyto pracovníky jsou zahrnuty v ceně pobytu a zajišťuje je provozovatel rekreačního zařízení.

Účastníci byli ubytováni částečně v chatkách se společným sociálním zařízením a částečně v chatkách s vlastním sociálním zázemím. Nejstarší chlapci spali ve stanech. Stravování probíhalo ve společné jídelně.

Strava byla zajištěna pětkrát denně (snídaně, dopolední svačina, oběd, odpolední svačina a večeře). Pro všechny byla připravována v kuchyni s profesionální úrovní a pod pečlivým dohledem. Příprava bezlepkové diety vč. dalších komplikací (alergie na kravské mléko, sóju, vajíčka apod.) proběhla bez sebemenšího problému také díky sponzorským příspěvkům.

Díky patří i letos především paní Kamile Kremerové, která nám na celý pobyt zajistila bezlepkové pečivo (chleba a rohlíky) a těstoviny od italské firmy Schär. Její firma Kleis pak věnovala našim dětem další bezlepkové výrobky jako muffiny, müsli tyčinky, oplatky, sušenky, crackery apod. Firma Jipek doplnila sortiment o bezlepkovou mouku a směs na pečení chleba a také těstoviny. Firma Penam věnovala dětem oblíbené muffiny, chleba a bagety. Kukuřičný mlýn ze Světlé nad Sázavou doplnil sortiment o kukuřičné křupky a strouhanku.

Strávníci hodnotili jídlo velmi dobře a často si přidávali. Díky této potravinové pomoci jsme dosáhli toho, že nám provozovatel nezvýšil cenu pobytu pro děti s bezlepkovou dietou. Toto nebezpečí nám hrozilo vzhledem k vysoké finanční náročnosti těchto dietních potravin. Část těchto výrobků si děti odvezly i domů.

Ing. Dalibor Ježorek
hlavní vedoucí

zpět

Tábor 2009

Pro zájemce několik obrázků z Letního tábora 2009 v Zubří u Nového Města na Moravě.

Obrázek Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek Obrázek

zpět

Mikulášská nadílka

Na pravidelní schůzce 4. prosince 2008 se uskutečnila i Mikulášská nadílka pro naše bezlepkové děti. Mimo Klub celiakie Brno se na zajištění nadílky podílela i fy Kleis s. r. o., které patří naše poděkování za sponzorské dary.

obrázek obrázek obrázek

obrázek obrázek obrázek

zpět

Tábor 2007

Hodnocení letního rekondičního pobytu dětí s bezlepkovou dietou v Zubří u Nového Města na Moravě

Letní rekondiční pobyt uspořádal Klub Celiakie Brno pro děti se společným postižením, v rekreačním zařízení OS KOVO ŽĎAS v Zubří u Nového Města na Moravě v termínu 15.7 - 29.7.2007.

Zúčastnilo se jej 45 dětí postižených onemocněním, vyžadujícím přísnou bezlepkovou dietu. Tyto děti byly včleněny mezi dalších 155 účastníků pobytu. Byly rozmístěny do oddílů seřazených podle pohlaví a věku a jejich program se lišil pouze v tom, že se stravovaly odděleně.

Organizačně byl pobyt zajištěn hlavním vedoucím, který současně zajišťoval nákup a dovoz bezlepkových potravin. Dozor nad dodržováním přípravy dietní stravy v kuchyni a výdeji v jídelně zajišťovala členka Klubu celiakie Brno, Hanka Oplatková. V realizaci předem připraveného programu a sportovního vyžití dětí pomáhali praktikanti Jana Brunclíková a Milan Zábranský. O zdraví účastníků pečovaly zdravotnice a program připravili a koordinovali sportovní referenti a jednotliví oddíloví vedoucí. Tyto pracovníky zajistil provozovatel rekreačního zařízení.

Účastníci byli ubytováni částečně v chatkách se společným sociálním zařízením a částečně v chatkách s vlastním sociálním zařízením. Stravování probíhalo ve společné jídelně.

Strava byla zajištěna pětkrát denně (snídaně, dopolední svačina, oběd, odpolední svačina a večeře). Pro všechny byla připravována v kuchyni s profesionální úrovní a pod pečlivým dohledem. Příprava bezlepkové diety vč. dalších komplikací (alergie na kravské mléko, alergie na sóju, apod.) proběhla bez sebemenšího problému také díky sponzorským příspěvkům. Pan Štefan Mlích věnoval potravinové produkty firmy Jipek (chleba, mouku, směsi na pečení chleba, rolády a cukrovinky), firma Kleis paní Kamily Kremerové produkty Schär (chleba, rohlíky, těstoviny, oplatky, crackery, mysli tyčinky) a manželé Winklerovi bezlaktózové výrobky (mléko, máslo a sýry). Strávníci hodnotili jídlo velmi dobře a často si přidávali.

V rámci sportovního vyžití dětí byla využívána sportoviště, jako přírodní bazén se skokanským můstkem a skluzavkou, fotbalové, basketbalové a volejbalové hřiště, pig-pongové stoly, kuželky apod. Vzhledem k pěknému počasí byly také hojně využívány šlapadla, pramice a kánoe na přilehlém rybníku. Program spočíval především v rekondičních cvičeních, doplněných různými hrami a soutěžemi což zvyšovalo jeho atraktivnost. Celotáborová hra byla rozdělena do tří věkových kategorií. Byla zpestřena sportovními olympiádami, kde děti soutěžily samy za sebe a také branným závodem, kde byly naopak rozděleny tak, aby v jednotlivých hlídkách byli zástupci více věkových kategorií. Večery byly vyplněny společenskými hrami jako „Bailando“ či „Zuber Star“, táboráky, diskotékami a samozřejmě i stezkou odvahy.

Hlavní smysl tohoto rekondičního pobytu – integrace zdravotně postižených dětí do většího kolektivu a pobyt v čistém prostředí Vysočiny se podařilo naplnit.

Po zdravotní stránce proběhl pobyt bez vážnějších problémů. Několik dětí bylo ošetřeno po drobných úrazech, ale vážnější zranění se neprokázalo. Příznaky alergie se neprojevily vůbec.

ing. Dalibor Ježorek
hlavní vedoucí

Účastníci i personál hodnotili celý pobyt jako velmi vydařený a těší se, že v příštím roce se opět setkají.

Obrázek Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek Obrázek

vloženo: 20.8.2007 - zpět

Tábor 2005

Hodnocení letního rekondičního pobytu dětí s bezlepkovou dietou v Zubří u Nového Města na Moravě

Letní rekondiční pobyt uspořádal Klub Celiakie Brno pro děti se společným postižením, v rekreačním zařízení OS KOVO ŽĎAS v Zubří u Nového Města na Moravě v termínu 17.7 - 31.7.2005.

Zúčastnily se ho děti postižené onemocněním, vyžadujícím přísnou bezlepkovou dietu.

Organizačně byl pobyt zajištěn hlavním vedoucím, který současně zajišťoval nákup a dovoz bezlepkových potravin. Dozor nad dodržováním přípravy dietní stravy v kuchyni a výdeji v jídelně zajišťovala členka klubu Celiakie Brno, paní Lenka Haiserová. V zajištění programu a sportovního vyžití dětí jim pomáhal praktikant Milan Zábranský. O zdraví účastníků pečovaly zdravotnice, které zajistil provozovatel zařízení.

Účastníci byli ubytováni částečně v chatkách se společným sociálním zařízením a částečně v chatkách s vlastním sociálním zařízením. Stravování probíhalo ve společné jídelně.

Strava byla zajištěna pětkrát denně (snídaně, dopolední svačina, oběd, odpolední svačina a večeře). Pro všechny byla připravována v kuchyni s profesionální úrovní a pod pečlivým dohledem. Příprava bezlepkové diety vč. dalších komplikací (alergie na kravské mléko, alergie na vajíčka apod.) proběhla bez sebemenšího problému a strávníky byla hodnocena velmi dobře.

V rámci sportovního vyžití dětí byla využívána sportoviště, jako fotbalové, basketbalové a volejbalové hřiště, bazén, pig-pongové stoly, kuželky apod. Program spočíval především v rekondičních cvičeních, doplněných různými hrami a soutěžemi což zvyšovalo jeho atraktivnost. Celotáborová hra byla rozdělena do tří věkových kategorií. Byla zpestřena sportovní olympiádou, kde děti soutěžily samy za sebe a také branným závodem, kde byly naopak rozděleny tak, aby ve skupinách byly současně zástupci všech věkových kategorií. Večery byly vyplněny společenskou hrou "Zuber Star", táboráky a diskotékami. Především pobyt ve větším kolektivu a v čistém prostředí Vysočiny měl pro děti blahodárný význam.

Po zdravotní stránce proběhl pobyt bez vážnějších problémů. Několik dětí bylo ošetřeno po drobných úrazech, ale vážnější zranění se neprokázalo. Příznaky alergie se neprojevily vůbec.

Účastníci i personál hodnotili celý pobyt jako velmi vydařený a těší se, že v příštím roce se opět setkají.

ing. Dalibor Ježorek
hlavní vedoucí

vloženo: 20.8.2005 - zpět

Tábor 2004

Hodnocení letního rekondičního pobytu dětí s bezlepkovou dietou v Zubří u Nového Města na Moravě

Letní rekondiční pobyt uspořádal Klub Celiakie Brno pro děti se společným postižením, v rekreačním zařízení OS KOVO ŽĎAS v Zubří u Nového Města na Moravě v termínu 17.7 - 1.8.2004.

Zúčastnily se ho děti postižené onemocněním, vyžadujícím přísnou bezlepkovou dietu.

Organizačně byl pobyt zajištěn hlavním vedoucím, který současně zajišťoval nákup a dovoz bezlepkových potravin. Dozor nad dodržováním přípravy dietní stravy v kuchyni a výdeji v jídelně zajišťovala členka klubu Celiakie Brno, paní Lenka Haiserová. V zajištění programu a sportovního vyžití dětí jim pomáhal praktikant Milan Zábranský. O zdraví účastníků pečovaly zdravotnice, které zajistil provozovatel zařízení.

Účastníci byli ubytováni částečně v chatkách se společným sociálním zařízením a částečně v chatkách s vlastním sociálním zařízením. Stravování probíhalo ve společné jídelně.

Strava byla zajištěna pětkrát denně (snídaně, dopolední svačina, oběd, odpolední svačina a večeře). Pro všechny byla připravována v kuchyni s profesionální úrovní a pod pečlivým dohledem. Příprava bezlepkové diety vč. dalších komplikací (alergie na kravské mléko, alergie na vajíčka apod.) proběhla bez sebemenšího problému a strávníky byla hodnocena velmi dobře.

V rámci sportovního vyžití dětí byla využívána sportoviště, jako fotbalové, basketbalové a volejbalové hřiště, bazén, pig-pongové stoly, kuželky apod. Program spočíval především v rekondičních cvičeních, doplněných různými hrami a soutěžemi což zvyšovalo jeho atraktivnost. Celotáborová hra byla rozdělena do tří věkových kategorií. Byla zpestřena sportovní olympiádou, kde děti soutěžily samy za sebe a také branným závodem, kde byly naopak rozděleny tak, aby ve skupinách byly současně zástupci všech věkových kategorií. Večery byly vyplněny společenskou hrou "Zuber Star", táboráky a diskotékami. Především pobyt ve větším kolektivu a v čistém prostředí Vysočiny měl pro děti blahodárný význam.

Po zdravotní stránce proběhl pobyt bez vážnějších problémů. Několik dětí bylo ošetřeno po drobných úrazech, ale vážnější zranění se neprokázalo. Příznaky alergie se neprojevily vůbec.

Účastníci i personál hodnotili celý pobyt jako velmi vydařený a těší se, že v příštím roce se opět setkají.

ing. Dalibor Ježorek
hlavní vedoucí

vloženo: 20.8.2004 - zpět

Celostátní setkání celiaků v pražské Motole

Dne 22.3.2003 se v Praze v nemocnici v Motole uskutečnilo Celostátní setkání celiaků z celé ČR. Organizátorem akce byl pražský klub celiaků.

Klub Celiakie Brno na toto setkání vypravil autobus se svými členy. Sešlo se celkem 35 zájemců.

Program - přednášky lékařů, předvádění a prodej bezlepkových výrobků.

Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek

vloženo: 5.4.2003 - zpět

Tábor 2003

Hodnocení letního rekondičního pobytu dětí s bezlepkovou dietou v Zubří u Nového Města na Moravě

Letní rekondiční pobyt uspořádal Klub Celiakie Brno pro děti se společným postižením, v rekreačním zařízení OS KOVO ŽĎAS v Zubří u Nového Města na Moravě v termínu 14. - 29.7.2003.

Zúčastnily se ho děti postižené onemocněním, vyžadujícím přísnou bezlepkovou dietu.

Organizačně byl pobyt zajištěn hlavním vedoucím, který současně zajišťoval nákup a dovoz bezlepkových potravin. Dozor nad dodržováním přípravy dietní stravy v kuchyni a výdeji v jídelně zajišťovala členka klubu Celiakie Brno, paní Lenka Haiserová. V zajištění programu a sportovního vyžití dětí jim pomáhal praktikant Milan Zábranský. O zdraví účastníků pečovaly zdravotnice, které zajistil provozovatel zařízení.

Účastníci byli ubytováni částečně v chatkách se společným sociálním zařízením a částečně v chatkách s vlastním sociálním zařízením. Stravování probíhalo ve společné jídelně.

Strava byla zajištěna pětkrát denně (snídaně, dopolední svačina, oběd, odpolední svačina a večeře). Pro všechny byla připravována v kuchyni s profesionální úrovní a pod pečlivým dohledem. Příprava bezlepkové diety vč. dalších komplikací (alergie na kravské mléko, alergie na vajíčka apod.) proběhla bez sebemenšího problému a strávníky byla hodnocena velmi dobře.

V rámci sportovního vyžití dětí byla využívána sportoviště, jako fotbalové, basketbalové a volejbalové hřiště, bazén, pig-pongové stoly, kuželky apod. Program spočíval především v rekondičních cvičeních, doplněných různými hrami a soutěžemi což zvyšovalo jeho atraktivnost. Celotáborová hra byla rozdělena do tří věkových kategorií. Byla zpestřena sportovní olympiádou, kde děti soutěžily samy za sebe a také branným závodem, kde byly naopak rozděleny tak, aby ve skupinách byly současně zástupci všech věkových kategorií. Večery byly vyplněny společenskou hrou "Zuber Star", táboráky a diskotékami. Především pobyt ve větším kolektivu a v čistém prostředí Vysočiny měl pro děti blahodárný význam.

Po zdravotní stránce proběhl pobyt bez vážnějších problémů. Několik dětí bylo ošetřeno po drobných úrazech, ale vážnější zranění se neprokázalo. Příznaky alergie se neprojevily vůbec.

Účastníci i personál hodnotili celý pobyt jako velmi vydařený a těší se, že v příštím roce se opět setkají.

ing. Dalibor Ježorek
hlavní vedoucí

vloženo: 20.8.2003 - zpět

Tábor 2002

Hodnocení letního rekondičního pobytu dětí s bezlepkovou dietou v Zubří u Nového Města na Moravě

Letní rekondiční pobyt uspořádal Klub Celiakie Brno pro děti se společným postižením, v rekreačním zařízení OS KOVO ŽĎAS v Zubří u Nového Města na Moravě v termínu 15. - 30.7.2002.

Zúčastnily se ho děti postižené onemocněním, vyžadujícím přísnou bezlepkovou dietu.

Organizačně byl pobyt zajištěn hlavním vedoucím, který současně zajišťoval nákup a dovoz bezlepkových potravin. Dozor nad dodržováním přípravy dietní stravy v kuchyni a výdeji v jídelně zajišťovala členka klubu Celiakie Brno, paní Lenka Haiserová. V zajištění programu a sportovního vyžití dětí jim pomáhal praktikant Milan Zábranský. O zdraví účastníků pečovaly zdravotnice, které zajistil provozovatel zařízení.

Účastníci byli ubytováni částečně v chatkách se společným sociálním zařízením a částečně v chatkách s vlastním sociálním zařízením. Stravování probíhalo ve společné jídelně.

Strava byla zajištěna pětkrát denně (snídaně, dopolední svačina, oběd, odpolední svačina a večeře). Pro všechny byla připravována v kuchyni s profesionální úrovní a pod pečlivým dohledem. Příprava bezlepkové diety vč. dalších komplikací (alergie na kravské mléko, alergie na vajíčka apod.) proběhla bez sebemenšího problému a strávníky byla hodnocena velmi dobře.

V rámci sportovního vyžití dětí byla využívána sportoviště, jako fotbalové, basketbalové a volejbalové hřiště, bazén, pig-pongové stoly, kuželky apod. Program spočíval především v rekondičních cvičeních, doplněných různými hrami a soutěžemi což zvyšovalo jeho atraktivnost. Celotáborová hra byla rozdělena do tří věkových kategorií. Byla zpestřena sportovní olympiádou, kde děti soutěžily samy za sebe a také branným závodem, kde byly naopak rozděleny tak, aby ve skupinách byly současně zástupci všech věkových kategorií. Večery byly vyplněny společenskou hrou "Zuber Star", táboráky a diskotékami. Především pobyt ve větším kolektivu a v čistém prostředí Vysočiny měl pro děti blahodárný význam.

Po zdravotní stránce proběhl pobyt bez vážnějších problémů. Několik dětí bylo ošetřeno po drobných úrazech, ale vážnější zranění se neprokázalo. Příznaky alergie se neprojevily vůbec.

Účastníci i personál hodnotili celý pobyt jako velmi vydařený a těší se, že v příštím roce se opět setkají.

ing. Dalibor Ježorek
hlavní vedoucí

Obrázek Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek Obrázek

vloženo: 22.8.2002 - zpět
Minimální doporučené rozlišení 1024x768. xhtml&CSS - testováno na IE5.5, IE6, IE7, IE8, Opera10, Firefox3.5.5