Klub celiakie brno

Základní podmínky členství Klubu celiakie Brno:

1.   Uhrazení ročního členského příspěvku ve výši

300,- Kč

2.   Potvrzení odborného lékaře o zdravotním postižení, vyžadujícím dodržování bezlepkové diety, je nutné jen v případě nárokování dotace na pobyty.


Zájemci o členství v Klubu celiakie Brno si mohou stáhnout "přihlášku - evidenční list" a "souhlas GPDR": přední strana (.xls) zadní strana (.xls) souhlas GDPR (.xls)

Po vyplnění přihlášky a souhlasu GDPR k nim přiložte potvrzení odborného lékaře o zdravotním postižení a kopii dokladu o uhrazení příslušného ročního členského příspěvku. Tyto tiskopisy zašlete na adresu:

Ing. Michaela Housková
391 73 Hlavatce 122

která Vám vystaví a pošle průkazku člena klubu.

Uvedené tiskopisy můžete poslat i v elektronické podobě na mailovou adresu m.houskova@klubceliakie.cz   popř. na mail klubu info@klubceliakie.cz.

Příslušný roční příspěvek uhraďte na účet klubu č. 279138276/0300.

Po splnění těchto podmínek je možné účastnit se akcí pořádaných naším klubem a využívat dotací poskytovaných různými ministerstvy. Jsou to hlavně letní a zimní tábory, které se už staly tradicí a různé výlety, plánované v průběhu roku třeba jen na víkend.

Pro rodiče organizujeme pravidelné schůzky pořádané každý první čtvrtek v měsíci (mimo hlavní školní prázdniny) od 16:00 hod. Scházíme se v prostorách ubytovny zdravotních sester v Brně na ulici Netroufalky.

Členové, kteří se nemohou dostavit na schůzku si mohou informace doplnit telefonicky u některého z členů vedení klubu.

Členstvím v Klubu celiakie Brno získáte mnoho výhod. Například čerpání dotací na akce pořádané klubem, získávání informací o potravinách i sociálních dávkách, bezplatná účast na různých akcích, zajištění některých bezlepkových potravin za velkoobchodní ceny, apod.

Vzhledem k tomu, že Klub celiakie Brno je členem Jihomoravské krajské rady zdravotně postižených, je možné jeho prostřednictvím ovlivňovat dění v komunální politice, působit na různé instituce a ministerstva při určování seznamu dotovaných potravin atd.

zpět
Minimální doporučené rozlišení 1024x768. xhtml&CSS - testováno na IE5.5, IE6, IE7, IE8, Opera10, Firefox3.5.5